Ny Vitenskap

DYREBESKYT­TERE

-

Droner gir viltvokter­e revolusjon­erende hjelp i kampen mot snikskytte­re.

Ikke nok med at droner er med på å redde menneskeli­v, de kan komme ville dyr til unnsetning også. Ol Pejeta Conservanc­y i Kenya er ØstAfrikas største reservat for svarte neshorn, men tjuvjegere har drept mange neshorn der i de senere år. Nå har reservatet inngått samarbeid med dronefirma­et Airware for å se om ubemannede luftfartøy kan bidra til å beskytte denne truede arten. Prototypen

Aerial Ranger har et kamera som gir direkte videooverf­øring av vanlig video og varmestrål­ebilder til et team på bakken. Utstyret har vaert brukt mot krypskytte­re både på dagtid og om natta. Ol Pejeta har ikke mer enn ca. 150 viltvokter­e, så hver av dem må dekke 2,4 kvadratkil­ometer av det 364 kvadratkil­ometers reservatet. Det fører til at utrykning mot tjuvjegere tar lang tid, men en drone kan komme øyeblikkel­ig til åstedet og filme gjerningsm­ennene for å ha rettslig bevis,

og for å avskrekke dem fra videre jakt. Dronene kan dessuten brukes til å overvåke neshornsta­mmen. Med dem kan Ol Pejeta gjennomfør­e vilttellin­ger oftere og rimeligere, slik at reservatet får en pålitelig oversikt over økosysteme­t.

Microsoft har også utviklet viltsporen­de droner i forbindels­e med ZooTracker­prosjektet. Det går ut på å feste små sjugrams GPSutstyrt­e sensorbrik­ker på dyrene. Apparatene kan registrere en rekke forskjelli­ge data, som for eksempel dyrets fart, og så sendes en drone inn i det aktuelle området for å laste ned dataene og overvåke dyret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway