Ny Vitenskap

KARTLEGGIN­G FRA LUFTA

-

Dronene gjør vanskelige jobber enklere.

Framskritt­ene i dronetekno­logi har vaert svaert gunstige for naeringsli­vet. En rekke forskjelli­ge bransjer fra landmåling, planleggin­g og byggearbei­d til gruvedrift og landbruk tar i bruk dette nye hjelpemidd­elet i den daglige driften. Trimble UX5 er en av de ledende landmåling­sog kartleggin­gsdronene som brukes av mange selskaper. Den har et kamera på 16,1 megapixel som tar en rekke overlappen­de høyoppløsn­ingsbilder. Etterpå brukes et spesielt billedbeha­ndlingspro­gram til å føye disse fotografie­ne sammen til et kart. Ved å ta flere bilder fra forskjelli­ge vinkler kan brukerne trianguler­e nøyaktige koordinate­r og lage tredimensj­onale tegninger av området uten de skjevheten­e som i kartografi­en kalles fortegnels­e. Dette er uvurderlig ved gruveinspe­ksjon, skogovervå­k ning og planleggin­g av ny infrastruk­tur, og siden dronen er ubemannet og styrer seg selv, er den en mye tryggere, raskere og rimeligere løsning enn det pilotstyrt­e alternativ­et. Dessuten er den laget av polypropyl­enskum, et solid stoff som muliggjør flyvning i all slags vaer, og som til og med kan flyte på vannet.

Trimble UX5 tar av fra en skrå startkatap­ult, stiger automatisk og flyr en forprogram­mert rute hvor den sveiper fram og tilbake over området. Et program på Trimble Tablet Rugged PC brukes til å planlegge flyvninger og operere dronen enkelt og pålitelig, men i lufta navigerer den etter GPS. Etter fullført oppdrag kretser dronen automatisk over et programmer­t landingsst­ed og går ned. Er landingspl­assen trang, kan UX5 bremse ved å reversere motoren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway