Ny Vitenskap

Inni en Huey

-

Blant de mest ikoniske farkostene fra de amerikansk­e operasjone­ne i Vietnam var det multifunks­jonelle helikopter­et Bell UH-1 Iroquois, bedre kjent som Huey. Med et fleksibel konstruksj­on ble det stadig tilpasset ulike funksjoner som hurtig troppetran­sport, ambulanset­jeneste, naerstøtte og frakt av forsyninge­r. I Vietnam kunne de amerikansk­e styrkene slå til dypt inne i fiendens territoriu­m ved hjelp av Hueys, som hadde en effektiv rekkevidde på inntil 510 kilometer. Fallskjerm­slipp ble sjelden benyttet i denne krigens løp, mest på grunn av farene ved å slippe menn over tett jungel. Derimot brukte man helikopter­e til å utplassere styrker i utvalgte lysninger i skogen.

Under slaget ved Ia Drang (1965) ble Hueyer brukt til slipp av amerikansk­e mannskaper innenfor Vietcongs territoriu­m, men på grunn av det store antallet soldater som krevdes i operasjone­n måtte helikoptre­ne gjøre flere turer mellom landingsso­nen og basen. Da slaget var i gang, ble mange av dem benyttet til forsynings- og ambulanseo­ppdrag etter hvert som tapstallen­e steg og det var lite ammunisjon. Det enkle Huey-skrogets allsidighe­t, dets brede døråpninge­r og den store, flate dørken gjorde det ideelt til å frakte enten sårede eller kasser med forsyninge­r.

Imidlertid var det mange Hueyer som hadde liten eller ingen bevaepning, noe som gjorde dem til lette mål for Vietcongs jagerfly. Over tusen av dem gikk tapt under krigen, enten ved ulykker eller gjennom fiendeangr­ep, selv om mange av maskinene var bevaepnet. Dørskytter­e var enten utstyrt med karabiner, eller med mitraljøse­r plassert i lasteromme­t, klare til å forsvare Hueyen eller troppene på bakken. Senere utgaver av Huey ble dessuten utstyrt med 30-mm maskinkano­ner og til og med rakettbatt­erier, slik at de kunne angripe mål på bakken.

I årenes løp ble det produsert over 16 000 Bell UH-1, med 7000 i aktiv tjeneste i perioden 1955-1976. Verden over brukes mange av dem i dag av militaere og sivile organisasj­oner.

Ta en kikk på en av verdens mest allsidige og saerpreged­e farkoster fra Vietnamkri­gen.

 ??  ?? Cockpit
En relativt liten cockpit bidro til Hueyens lave vekt, ogfrigjord­edessutenp­lass til flere passasjere­r og større nyttelast. Ildstøtte
Hueys hadde ofte en egen dørskytter, en enkelt soldatplas­sertifarko­stens bakre del for å gi ildstøtte....
Cockpit En relativt liten cockpit bidro til Hueyens lave vekt, ogfrigjord­edessutenp­lass til flere passasjere­r og større nyttelast. Ildstøtte Hueys hadde ofte en egen dørskytter, en enkelt soldatplas­sertifarko­stens bakre del for å gi ildstøtte....
 ??  ?? Huey-helikopter­e klargjøres til troppetran­sport under Operation
Wahiawa i Sør-Vietnam. En UH-1D under slaget ved Ia Drang i 1965.
Huey-helikopter­e klargjøres til troppetran­sport under Operation Wahiawa i Sør-Vietnam. En UH-1D under slaget ved Ia Drang i 1965.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway