Ny Vitenskap

Kjaere leser!

-

Da James Cameron skapte kyborgene i Terminator i

1984, malte han fanden på veggen med tykk sort pensel. Bildet ble kolorert og detaljer ble lagt til av replikante­ne i Blade Runner og nå nylig; den morderske Ava i Ex Machina. Sistnevnte så velspilt og sannsynlig at man kan bli skeptisk til utvikling av kunstig intelligen­s. Vi har hatt tiår med science fiction-bøker og -filmer som har advart oss om hva som kan skje hvis intelligen­te maskiner en dag bestemmer seg for at de ikke lenger vil dele planeten med sine skapere. Disse dystopiene er spennende underholdn­ing på lerretet, men det er heldigvis usannsynli­g at dette blir virkelighe­t.

Uttrykket «artificial intelligen­ce» (AI) ble første gang brukt av dataforske­ren John McCarthy i 1955. Han beskrev AI som «vitenskape­n og teknikken involvert i å skape intelligen­s». De sentrale målene innen denne disiplinen handler om resonnerin­g, kunnskap, planleggin­g, laering, naturlig samtale, persepsjon og å kunne flytte på objekter. Å skape generell kunstig intelligen­s på menneskeni­vå er et svaert langsiktig mål.

AI-teknologie­n er ennå i sin spede barndom, men selv på dette tidlige stadiet er det mange eksperter som jobber hardt for at AI-teknologis­k utvikling skal overvåkes og reguleres nøye. Det som er farlig, er hvis teknologie­n kommer i gale hender, for det er aldri teknologie­n som er farlig, det er hvordan mennesket bruker den. Hvis den blir brukt riktig, har denne teknologie­n et utrolig potensial for å endre måten vi lever og jobber på. Du kan lese mer om hvordan utviklinge­n innen AI-teknologi vil foregå og hvilke jobber du bør satse på i dette nummerets hovedartik­kel; maskinene tar over.

Du kan også lese mer om droner og hvordan de kan overvåke utrydnings­truede dyr, levere pakker og brukes i krigføring. De kan utforske ruiner og snart skal de til og med utforske solsysteme­t. I artikkelen om dine hemmelige superkreft­er kan du finne ut om du er en supersmake­r, en kortsover eller om du har supersprin­tgenet. Du kan dessuten la deg imponere av dyrerikets fantastisk­e, kreative evner og hvordan de utnytter fysikkens krefter når de tilpasser seg for å overleve.

I romfartska­pittelet blir vi blant annet bedre kjent Christer Fuglesang, den eneste nordiske astronaute­n som har vandret i rommet. Fuglesang møtte vi da vi var på Starmus-festivalen i Trondheim. I dette nummeret tar vi dessuten en tur til smia og ser hvordan sverdsmede­r utfører den eldgamle kunsten å smi det perfekte sverdet, før vi suser tilbake til framtiden og ser på neste generasjon motorsykle­r.

«Det er aldri teknologie­n som er farlig, men hvordan

mennesket bruker den»

 ?? REDAKTØR Line Therkelsen ??
REDAKTØR Line Therkelsen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway