Ny Vitenskap

Enceladus kan ha de rette betingelse­ne for liv

Gassforeko­mstene som er oppdaget inni Saturn-månen, kan gjøre den beboelig.

-

NASA kunngjorde i april at Enceladus, en ismåne som går i bane rundt Saturn, inneholder hydrogenga­ss. Denne gassen kan vaere en kjemisk energikild­e for utenomjord­isk liv.

Hydrogenet dannes av hydrotermi­sk aktivitet i månens underjordi­ske hav og har utbrudd opp gjennom overflaten som søyler av is. Forekomste­n av hydrogen ble først oppdaget av NASAs Cassini-sonde i 2015, da den svevde gjennom isspruten og tok en prøve. Sondens ion- og nøytral massespekt­rometer analyserte prøven, og de nylig publiserte resultaten­e indikerer at den inneholder 98 prosent vann, mens de to siste prosentene er hydrogen, karbondiok­sid, metan og andre forbindels­er.

Den hydrotermi­ske aktivitete­n er den samme som er blitt observert i åpninger på havbunnen på Jorda, noe som gir livsgrunnl­ag for mikrobene som holder til der. Hydrogenet omdannes til metabolsk energi ved at bindingene mellom molekylets atomer brytes, og at atomene forbindes med oppløst karbondiok­sid i vannet. Den kjemiske reaksjonen kalles metanogene­se, og denne prosessen antas å ha vaert nøkkelen til livets opprinnels­e på Jorda. Miljøet på Enceladus kan likevel vaere for sterilt for levende organismer, men det er definitivt utsikter til å sende flere sonder til denne ismånen i jakten etter ytterliger­e tegn til liv.

 ??  ?? De synlige utbruddene av is og gass når høyder på rundt 100 kilometer over Enceladus’ overflate.
De synlige utbruddene av is og gass når høyder på rundt 100 kilometer over Enceladus’ overflate.
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway