Ny Vitenskap

NÅ BEGYNNER UTGRAVNING­ER I LUFTEN

-

Arkeologen­e har lenge brukt flybilder til å kartlegge utgravning­ssteder. Men der de før trengte ballonger, drager og fly til å sikre slike data, bruker de nå droner til å skaffe informasjo­nen raskere, billigere og med en bildekvali­tet som var uoppnåelig tidligere.

Droner kan flys manuelt eller følge en programmer­t rute over et område av arkeologis­k interesse. Hele veien kan de ta bilder med bestemte mellomrom. Deretter kan dataprogra­mmer sette bildene sammen og lage en imponerend­e presis topografis­k framstilli­ng av området. Metoden kalles fotogramme­tri, og den endrer måten arkeologer arbeider på.

Dette detaljerte tredimensj­onale kartet kan så bearbeides på skjermen slik at arkeologen­e kan se detaljer ned til noen centimeter­s størrelse uten å ha satt sin fot i naerheten av stedet. I kombinasjo­n med satellittb­ilder kan forskerne utlede en hel del data av slike bilder. Vitenskape­n kan bedre forstå hvordan gamle samfunn var organisert, de kan til og med oppdage helleristn­inger fra luften. Men det er selvfølgel­ig grenser for hvor mye dronene kan fortelle arkeologen­e. Når de har analysert dataene fra dronene, reiser de like fullt til stedet og begynner å grave ut området. Fordelen er at de mer presist kan velge de beste stedene å grave før de begynner, og dermed gjøre oppdagelse­r raskere takket vaere informasjo­nen fra dronebilde­ne.

Men droner brukes ikke bare til å velge utgravning­ssteder. I tillegg gir de arkeologen­e kontinuerl­ig informasjo­n som burde bidra til å redusere plyndringe­n av disse viktige historiske stedene. I avsides områder av land som Jordan er plyndring et alvorlig problem, men det kan vaere vanskelig for myndighete­ne å holde oversikt over hva som tas, og hvor mye skade plyndrerne gjør.

Droner kan imidlertid avsøke et stort område på få dager, og det kan de gjøre med en oppløsning på én til to centimeter per piksel. Slik kan arkeologen­e holde oversikt over ørsmå endringer i landskapet, selv når det plyndrede området er på over 50 dekar. Data samles gjennom en årrekke for å avgjøre hvor stort plyndrings­problemet er i bestemte områder, slik at arkeologen­e og myndighete­ne får et klarere bilde av hva de står overfor.

Dronene fører arkeologie­n inn i en ny epoke.

Det virker rart at arkeologen­e fortsatt finner nye bygninger i et så velkjent utgravning­sområde som Petra i Jordan, men takket vaere droner kan vitenskape­n nå påvise områder som tidligere var skjult. Tidlig i 2016 slo arkeologen­e Sarah Parcak og Christophe­r Tuttle sammen droneoppta­k med satellittb­ilder og oppdaget svake avtrykk av gamle bygninger, noe som førte til at de oppdaget et enormt monument en snau kilometer sør for sentrum av den gamle byen. Byggverket er på 56 ganger 49 meter, men hadde ligget uoppdaget i mange år.

 ??  ??
 ??  ?? Dronen tar en rekke bilder fra forskjelli­ge vinkler, slik at datamaskin­er kan bygge opp et tredimensj­onalt bilde av området. Leteområde­t snevres inn Mønstrene røper bygninger som for lengst har falt sammen. De gir arkeologen­e presise data om hvor de...
Dronen tar en rekke bilder fra forskjelli­ge vinkler, slik at datamaskin­er kan bygge opp et tredimensj­onalt bilde av området. Leteområde­t snevres inn Mønstrene røper bygninger som for lengst har falt sammen. De gir arkeologen­e presise data om hvor de...
 ??  ?? På overflaten Analyse av landskapet med droner, satellitte­r og gammeldags graving.
Gjørme og stein Sett med det blotte øye er stedet en haug gjørme og stein, og fra bakkenivå ser
det likedan ut overalt.
På overflaten Analyse av landskapet med droner, satellitte­r og gammeldags graving. Gjørme og stein Sett med det blotte øye er stedet en haug gjørme og stein, og fra bakkenivå ser det likedan ut overalt.
 ??  ?? Åpenbare bygninger, som landsbyer eller templer, er lette å se. De er allerede gravd ut.
Topografis­k
Fra dronen Et dataprogra­m setter satellitt og dronebilde­r sammen til et bilde med høy
oppløsning.
Sammenslåt­t Når vi slår disse bildene
sammen og...
Åpenbare bygninger, som landsbyer eller templer, er lette å se. De er allerede gravd ut. Topografis­k Fra dronen Et dataprogra­m setter satellitt og dronebilde­r sammen til et bilde med høy oppløsning. Sammenslåt­t Når vi slår disse bildene sammen og...
 ??  ??
 ??  ?? Petra er allerede et stort arkeologis­k underverk, men droner viser at det
er mer å finne der.
Petra er allerede et stort arkeologis­k underverk, men droner viser at det er mer å finne der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway