Ny Vitenskap

BEVARINGSI­NNSATS OVENFRA

-

Hvite neshorn er klassifise­rt som «naer truet» på grunn av intens tjuvjakt, mens både fjellgoril­la og orangutang regnes for å stå i fare på grunn av omfattende avskoging og menneskers innrykk i stadig flere villmarkso­mråder. Hvis ingenting gjøres, er det ikke tvil om at disse fantastisk­e skapningen­e vil bli utryddet før århundret er omme. Men vitenskape­n og naturverne­rne satser hardt på å stoppe nedgangen av bestandene, og det gjør de ved hjelp av ganske fascineren­de dronetekno­logi.

En av vår tids største farer for truede arter er krypskytte­re. De tar livet av flere hundre hvite neshorn hvert år. Parkvokter­e og regelmessi­ge patruljer kan få krypskytte­rne til å holde seg unna visse områder, men de er ofte godt bevaepnet og kvier seg ikke for å skyte etter voktere som prøver å beskytte neshornene. Det er her dronene kommer inn i bildet. Hvis forskere arbeider med viltvern i disse områdene, er det stor risiko for å komme i kontakt med krypskytte­rne, noe som kan vaere livsfarlig. Ved å la droner samle inn data om bevegelses­mønstre og antall dyr kan biologene unngå mye av risikoen.

Men droner brukes ikke bare til å innhente informasjo­n i farlige områder. De kan også sendes inn over vanskelig tilgjengel­ig terreng for å samle data som ellers ville vaere vanskelige å få tak i. Fjellgoril­laer og orangutang­er holder vanligvis til i tett jungel. Å sende ekspedisjo­ner til slike områder kan vaere dyrt og tidkrevend­e, og det kan legge beslag på mange mennesker. I stedet kan forskerne sende droner over løvtaket for å skaffe data om dyrenes tilholdsst­eder og kanskje til og med ta kvalitetsb­ilder av en menneskeap­e. Slik informasjo­n kan vaere svaert verdifull når en ekspedisjo­n skal sendes ut til fots, for underveis kan forskerne få ferske opplysning­er om hvor dyrene befinner seg. I denne situasjone­n vil

Droner hjelper oss med å ta vare på dyreriket.

ekspedisjo­ner ledet av mennesker fortsatt gi best resultat, men dronene kan spille en viktig rolle i vernearbei­det.

Ulempen er for tiden kostnadene som kan komme opp i tusener av dollar, om ikke titusener. Likevel begynner dronetekno­logi å bli et mer aktuelt virkemidde­l i kampen mot utryddelse.

 ??  ?? Organisasj­oner som WWF bruker droner til å innhente verdifulle data
rundt om i verden.
Rute
Dronen kan flys manuelt eller programmer­es til å følge en bestemt rute. Underveis tar den bilder og
innhenter andre data.
Organisasj­oner som WWF bruker droner til å innhente verdifulle data rundt om i verden. Rute Dronen kan flys manuelt eller programmer­es til å følge en bestemt rute. Underveis tar den bilder og innhenter andre data.
 ??  ??
 ??  ?? Takket vaere dronebruk i bevaringsa­rbeidet har bestanden av
hvite neshorn økt i de senere år.
Takket vaere dronebruk i bevaringsa­rbeidet har bestanden av hvite neshorn økt i de senere år.
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway