Ny Vitenskap

Varmt eller kaldt?

-

Temperatur­en er livsviktig for dyr. Er det for varmt eller for kaldt, kan de dø.

Hvis du har badet i sjøen en kald dag med mye vind, vet du hvor fryktelig det kan føles å senke hele kroppen ned i vannet. Og når du går opp av vannet, er det forferdeli­g å løpe tilbake til stranden mens vannet drypper fra kroppen, og de dråpene som blir igjen på huden, fordamper og kjøler deg enda mer ned. Vi mennesker er avhengige av et bestemt temperatur­nivå, og med bare et par graders avvik fra 37 °C kan vi overopphet­es eller det motsatte: hypotermi. Heldigvis er vi «endoterme» og kan skape vår egen varme gjennom forbrennin­g av mat, og ved å bruke muskulatur­en for å holde varmen, selv om det også hjelper godt med myke håndklaer.

Noen dyr, som for eksempel reptiler, sommerfugl­er og møll, kan tåle større temperatur­variasjone­r, men disse «ektotermen­e» kan ikke skape sin egen varme og må ligge i solskinn for å komme tilbake i komfortson­en. Én slangeart er så desperat etter varme at den har utviklet et smart triks. Det er den rødsidede strømpebån­dsnoken, som lever i Manitoba i Canada. Der faller vintertemp­eraturene til -40 °C, noe som tvinger dyrene ned i skjulested­er under bakken i ni av årets måneder.

Når hannsnoken­e kommer fram om våren, ligger de i kjempemess­ige, bølgende hauger, i tusentall – som en tallerken med buktende spagetti – og venter på at hunnene skal komme ut. Men hunnene har liten lyst til å bli omgitt av en bande amorøse snoker og tar beina på nakken, i den grad en snok kan gjøre det. Når enkelte hanner kommer ut fra skjulested­et sitt og ser haugen med snoker, dekker de seg med feromoner («sex-kjemikalie­r»), som lurer rivalene til å tro at han er en hunn. Slangen overfalles av de andre hannene, som tar den for en hunn. En hann-hunn, altså.

Hann-hunnen er ikke ute etter sex. Den vil bare varme seg opp, og det raskt. Å stjele varme kalles «kleptoterm­i», og alle rødsidede strømpebån­dsnoker gjennomgår en slik fase. Dette er viktig siden en kald og ubevegelig snok er et lett bytte for fugler som er ute etter en godbit. Om tyveri må til for å overleve, får det bare vaere slik.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway