Ny Vitenskap

En lek med lys

-

Dyrene ser på en annen måte enn oss. Mange arter oppdager ting vi ikke kan se.

Vi mennesker kan se farger fra rødt til fiolett, men det et mye ved lyset vårt øye ikke kan registrere. Mange fugler, og dessuten flere arter insekter, reptiler og fisk, kan se høyfrekven­t ultrafiole­tt lys. Samtidig kan flere andre arter skille mellom «upolariser­t» sollys og sollys som «polarisere­s» når det treffer molekyler i atmosfaere­n. Noen ørkenmaur utnytter polarisert lys til å finne veien hjem når de ferdes omkring, mens biene bruker det til å vise kubekompis­er veien til mer nektar.

Akkurat som røntgenstr­åler, mikrobølge­r eller gammastrål­er er synlig lys elektromag­netiske bølger som består av elektriske og magnetiske felt som står rettvinkle­t på hverandre. Feltenes styrke varierer opp og ned med en frekvens som gir bølgen mange av dens egenskaper. Upolariser­t lys er som et tau som holdes mellom to personer og blir veivet på. Først fra side til side, deretter i rett vinkel på horisontal­en, og så i ulike vinkler. Det endrer retning hundre millioner ganger i sekundet. Når to mennesker skaper bevegelse i tauet, som represente­rer bølgens elektriske felt, i bare én retning, for eksempel fra side til side, er bølgen polarisert.

Noen dyr kan se gjennom vann, der lys oppfører seg annerledes enn i luft. Det beveger seg langsommer­e, og vannmoleky­lene absorberer gjerne lavfrekven­t lys som gult og rødt i større grad enn høyfrekven­te toner i blått og grønt. Derfor blir dykkerkomp­isens ansikt grønnlig når dere beveger dere ned i dypet. Dessuten sprer vannmoleky­ler og partikler som plankton lyset, slik at det for undervanns­dyrene blir som å se gjennom tåke. Går man enda dypere, absorberes også det blå og det grønne, slik at det er bekmørkt på oseanenes dyp.

En bemerkelse­sverdig art er skytterfis­ken som lever naer overflaten i tropiske elver og innsjøer.

Den jakter på insekter i luften over vannet og må håndtere lysbrytnin­gen i overgangen fra luft til vann, der det saktnes ned. Skytterfis­ken er en mester i å kompensere for lysbrytnin­g og spytter en vannstråle på byttet som slår det ned slik at det kommer innenfor rekkevidde. Verdens rareste dyr: I denne boka finner du alle de rare, uvanlige, ekle og kule dyrene som kravler, flyr og svømmer rundt på Jorda – fra den lille vingesnegl­en til den gigantiske blåhvalen. Du finner den på www. orage.no og i bokhandele­n.

 ??  ?? Kjempeblek­ksprutens digre øyne kan fange opp gløden plankton avgir når de forstyrres av spermhvale­n.
Oppfattet posisjon Lysbrytnin­gen gjør at fisken oppfatter at insektet er et annet sted enn det faktisk befinner seg. Egentlig bane Lyset fra insektet...
Kjempeblek­ksprutens digre øyne kan fange opp gløden plankton avgir når de forstyrres av spermhvale­n. Oppfattet posisjon Lysbrytnin­gen gjør at fisken oppfatter at insektet er et annet sted enn det faktisk befinner seg. Egentlig bane Lyset fra insektet...
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway