Ny Vitenskap

Astronaut Christer Fuglesang

-

komme ut i rommet enn å bli astronaut som lokket Fuglesang til å søke. – Da annonsen kom, hadde jeg i flere år tenkt på at hvis man noen gang får sjansen til å reise ut i rommet, da må man ta den.

Hvert av ESAs medlemslan­d ble invitert til å foreslå fem kandidater som gikk videre til utvelgelse hos ESA. Det var en prosess som tok to år og involverte en rekke tester. Men for å vaere en aktuell astronautk­andidat er det en rekke krav som må oppfylles:

– Man må ha høyskole- eller universite­tseksamen innen teknologi og naturviten­skap. Eller vaere profesjone­ll pilot, men da må man ha noe ingeniørba­kgrunn, forklarer Fuglesang. I tillegg må man vaere medisinsk frisk, i god form og psykisk stabil.

På spørsmålet om hvorfor han trodde at akkurat han ble valgt ut til å bli astronaut, forteller Fuglesang: – En ting jeg ikke tenkte på da, men som jeg nå tror var et godt fortrinn, var at jeg har drevet med langseilin­g over Atlanterha­vet. De søkte folk som har gjort noe litt utover det vanlige.

Selv om det er mange parametre som skal falle på plass, påpeker Fuglesang at det likevel er mange som har det som skal til for å kunne bli astronaut. – Til slutt er det mye flaks, i Europa i alle fall, når det gjelder politikk, utdyper Fuglesang. – Man tar ikke fem tyskere, men man tar alltid minst en tysker, en franskmann og en italiener fordi det er landene som betaler mest. Da jeg ble valgt ut, var Sverige en ganske stor

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway