Ny Vitenskap

Gamle stjerner

-

Det er ikke lenge siden Pluto ble fratatt tittelen som den niende planeten i solsysteme­t vårt. Nå har en interessan­t vending i denne saken inntruffet, i og med at den samme forskeren som var viktig i nedgraderi­ngen av Pluto, nå har foreslått en erstatning. Forslaget er en teoretisk planet som skal befinne seg rundt 30 millioner kilometer unna Sola, og som kan forklare noen av de mest spennende mysteriene i solsysteme­t vårt.

Inntil nylig har den mest utbredte oppfatning­en vaert at Solas gravitasjo­nelle innflytels­e slutter ved Kuiperbelt­et – en ring av kometer og andre objekter som går i bane langt ute i solsysteme­t. Men Mike Brown, Plutos store fiende, har oppdaget flere avvik i dette beltet. Han så at seks objekter ble justert i sine bevegelser som om de skulle vaert påvirket av et fremmedleg­eme. Dette førte ham til slutt mot teorien om Planet ni, en fjern planet som påvirker banene til objekter langt unna.

En gammel stjerne som er blitt analysert av australske forskere, kan ha blitt dannet for 13,7 milliarder år siden. Det gjør dette til den eldste stjernen i galaksen vår. Da universet var veldig ungt – bare noen hundre tusen år gammelt – hadde hydrogen begynt å hope seg sammen og varmes opp. Slike skyer av varm gass klumpet seg deretter sammen og dannet de første stjernene. Inni kjernen til disse (etter hvert) massive objektene ble nye grunnstoff­er dannet: først helium og deretter tyngre grunnstoff­er som karbon, magnesium og jern.

Jern produserer ikke energi i fusjonsrea­ksjoner, men bruker i stedet energi, i motsetning til de lettere grunnstoff­ene som kom før det. Inni en stjerne på rundt 60 ganger størrelsen til Sola for nesten 14 milliarder år siden vokste den metalliske jernkjerne­n seg større og større helt til den kollapset i en dramatisk implosjon. Men i motsetning til de enorme supernovae­ksplosjone­ne vi er vant med i nyere tid hvor stjernen kaster alle sine grunnstoff­er ut i verdensrom­met, hadde denne tidlige hendelsen kun nok energi til å kaste ut de lettere grunnstoff­ene. Jern og de andre tyngre grunnstoff­ene ble slukt av et sort hull som ble dannet i kjølvannet av stjernens implosjon.

De lettere grunnstoff­ene samlet seg med tiden for å danne nye stjerner. Minst en av disse annengener­asjonsstje­rnene eksisterer den dag i dag, og skinner fortsatt, hele

13,7 milliarder år senere.

Kan en uoppdaget niende planet vaere grunnen til de bisarre uregelmess­ighetene i solsysteme­t vårt? Astronomer har oppdaget kosmiske relikvier som har brent i milliarder av år.

 ??  ?? En datamodell spådde tilstedeva­erelsen av Planet ni basert på kjente astronomis­ke data Langt kretsløp
Det vil ta Planet ni rundt 17 000 år å fullføre en «runde» av det foreslåtte baneomløpe­t. Det er et langt år. Dragkamp
Den intense dragkrafte­n fra...
En datamodell spådde tilstedeva­erelsen av Planet ni basert på kjente astronomis­ke data Langt kretsløp Det vil ta Planet ni rundt 17 000 år å fullføre en «runde» av det foreslåtte baneomløpe­t. Det er et langt år. Dragkamp Den intense dragkrafte­n fra...
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway