Ny Vitenskap

Ming-vaser

-

Den vakre kinesiske keramikken som definerte et imperium.

Ming-vasene er noe av det mest legendaris­ke keramikkun­sten noensinne har skapt. De ble populaere under det kinesiske dynastiet av samme navn, og dette kostbare porselenet represente­rer velstanden i denne 276 år lange perioden (1368–1644). Industrien­s kjernepunk­t var byen Jingdezhen i Sørøst-Kina. Dette området var ideelt for porselensf­ramstillin­g, ettersom det hadde rike forekomste­r av kaolin-leire og petuntse-stein. Petuntse ble malt opp til et pulver og tilsatt leiren for å skape porselen, som deretter ble formet til en vase. Dernest ble den brent i en ovn med en temperatur på 1450 °C. Når vasen var ferdig formet og brent, ble den dekorert. Den foretrukne stilen i Ming-perioden var å male drager eller blomstermø­nstre direkte på keramikken, i koboltblå eller kobberrød. Dernest ble det påført glasur, og i enkelte tilfeller ble det påført enda et lag med mønstre, kjent som overglasur.

Vasene ble masseprodu­sert av Ming-regjeringe­n, som etablerte et designbyrå for å sikre at all porselensk­eramikken fulgte samme høye standard. Den velkjente blåhvite utsmykning­en var påvirket av den islamske verdenen som hadde tett kontakt med Kina i denne perioden.

Ming-vaser ble eksportert over hele verden da handelen med Midtøsten og Europa blomstret. På 1500-tallet spesialpro­duserte kinesiske pottemaker­e porselen for internasjo­nal eksport, med våpenskjol­d eller slagscener, for å etterkomme kundenes ønsker.

 ??  ??
 ??  ?? Den forbudte by i Beijing ble konstruert i 1420. Dette var blant annet boligene til keiserfami­lien.
Den forbudte by i Beijing ble konstruert i 1420. Dette var blant annet boligene til keiserfami­lien.
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway