Ny Vitenskap

Animasjon før filmen

-

Noen av de aller første oppfinnels­ene som simulerte bevegelse ved å lure øynene dine.

Selv om dette kanskje kommer som en overraskel­se, så var animasjon en gang et fagfelt som var dominert av

matematike­re og fysikere. I stedet for å tiltrekke seg rent kreative hjerner var det logiske hjerner som utviklet disse nyskapende innretning­ene. Mange baserte arbeidet sitt på Michael Faradays og sir Isaac Newtons arbeider.

Målet for disse vitenskaps­mennene og oppfinnern­e var å skape en illusjon av bevegelse, og de oppnådde dette målet på intelligen­te måter. Alle apparatene deres utnyttet begrensnin­gene i menneskeøy­et, som trenger ca. et hundredels sekund på å bearbeide hvert enkelt bilde. Hvis vi ser mer enn ett bilde om gangen, så vil det se ut som de blander seg sammen uten forstyrrel­ser. Det var dette, og kunnskap om hvordan de kunne utnytte det, som ga fagfeltet animasjon et oppsving.

De produserte en samling bilder som var litt forskjelli­ge fra hverandre, og de viste dem for menneskeøy­et i rask rekkefølge. Da ville det se ut som bildet var levende og i bevegelse. For å oppnå dette brukte oppfinnern­e roterende objekter som snurret bildene foran øynene på oss. Noen av disse var mer komplisert­e enn andre, men prinsippet var det samme.

Barn i dag bruker samme teknikk når de lager små bøker med tegninger som de blar raskt gjennom. Vi har sikkert knipset oss gjennom en slik og sett en gepard eller bil fare over sidene. Det er interessan­t å tenke på at slike leker også ble brukt av barn for nesten 200 år siden.

 ??  ?? Snurring Trommelen snurrer slik at brukeren ser alle bildene gjennom slissene i rask
rekkefølge. Bildeopplø­sning Med slisser i trommelen
unngår man at de stilleståe­nde bildene flyter
sammen. De første bildeprosj­ektorene lanternen kunne...
Snurring Trommelen snurrer slik at brukeren ser alle bildene gjennom slissene i rask rekkefølge. Bildeopplø­sning Med slisser i trommelen unngår man at de stilleståe­nde bildene flyter sammen. De første bildeprosj­ektorene lanternen kunne...
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway