Et hav av plast

the­plas­tic­ti­de.com

Ny Vitenskap - - Forskning -

Pro­sjek­tet The Pla­s­tic Tide in­ne­ba­erer mer­king av plast­søp­pel på drone­fo­to­gra­fi­er av stren­der for å la­ere pro­gram­va­ren hvor­dan den iden­ti­fi­se­rer det auto­ma­tisk. Pro­sjek­tet hjel­per med å for­stå meng­den plast og byg­ge et pro­gram som auto­ma­tisk opp­da­ger søp­pel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.