Glo­bal ut­forsk­ning

glo­balx­plo­rer.org

Ny Vitenskap - - Forskning -

Den nett­ba­ser­te platt­for­men Glo­bal

Ex­plo­rer lar per­soner ana­ly­se­re den enor­me meng­den sa­tel­litt­bil­der som er til­gjen­ge­lig for ar­keo­lo­ger. Pro­sjek­tet ble lan­sert av dr. Sarah Par­cak, hvis tek­nik­ker har bi­dratt til å fin­ne 17 po­ten­si­el­le py­ra­mi­der, 3100 po­ten­si­el­le glem­te bo­set­nin­ger og 1000 po­ten­si­el­le tap­te gra­ver i Egypt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.