«sous vide er fransk og be­tyr un­der va­ku­um»

Ny Vitenskap - - Feonvrisrkonimnegnt -

1. Ef­fek­tiv ko­king Vann over­fø­rer var­me mer ef­fek­tivt enn luft, så ma­ten kan til­be­re­des ved la­ve­re tem­pe­ra­tur. 2. Saf­tig smak Til­be­red­ning ved lav tem­pe­ra­tur be­tyr at celle­veg­ge­ne i ma­ten ikke går i styk­ker, og man får et mye saf­ti­ge­re re­sul­tat. 3. Per­fekt «kokt»

Pre­sis tem­pe­ra­tur­kon­troll tar vare på pro­tei­ne­ne, slik at fisk, kyl­ling og egg blir per­fekt til­be­redt. 4. Trygt å spi­se

Ko­king ved nøy­ak­ti­ge tem­pe­ra­tu­rer og ti­der sik­rer at ma­ten er trygg å spi­se, og det for­len­ger hold­bar­he­ten. 5. Ide­ell kon­sis­tens

Når man til­be­re­der grønn­sa­ker, vil lav tem­pe­ra­tur sik­re at de blir gjen­nom­kokt, sam­ti­dig som de be­hol­der sprø­he­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.