En mer­ke­lig kube

Ny Vitenskap - - Teknologi -

Slik lø­ser du Ru­biks gåte.

1. Velg en start­side

Velg en far­ge (ved å vel­ge ru­ten i midt­en) og ha den på top­pen.

2. Lag et kryss

Finn ru­ter i sam­me far­ge i midt­en på en rek­ke, og plas­ser dis­se så far­gen pas­ser til midt­en på de fire si­de­ne rundt.

3. Fiks hjør­ne­ne

Finn hjørne­bi­te­ne som pas­ser til far­ge­ne i hvert hjør­ne, og vri dem så hele top­pen har sam­me far­ge.

4. Full­før den midt­ers­te ra­den

Snu ku­ben på ho­det, og få far­ge­ne i det midt­ers­te la­get på plass (bruk kjer­nen på hver side som peke­pinn).

5. Lag et kryss på top­pen

På top­pen la­ger du en L øverst i venst­re hjør­ne før du får på plass de to and­re ru­te­ne midt på si­de­ne.

6. Fiks hjør­ne­ne på top­pen

Ro­ter top­pen slik at far­ge­ne stem­mer ne­derst i høy­re hjør­ne. Vri ku­bens høy­re side og bunn til hjør­ne­ne er på plass. Der­et­ter vrir du top­pen og bun­nen til slutt!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.