Hvor­dan ble Mer­kur dan­net?

Ny Vitenskap - - Romfart -

Det er fort­satt tvil rundt hvor­dan pla­ne­ten ble dan­net. En hy­po­te­se er at

en stein vokser seg stør­re og stør­re etter hvert som den sam­ler ma­te­ria­le. En an­nen er at små­stein­ak­ti­ge bi­ter slår seg sam­men over tid.

Be­piCo­lom­bo kan gi svar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.