Er Mer­kur tek­to­nisk ak­tiv?

Ny Vitenskap - - Romfart -

Vi har sett lo­ven­de be­vis på at Mer­kur krym­per, noe som ty­der på at pla­ne­ten er noe tek­to­nisk ak­tiv, i lik­het med Jor­da. Be­piCo­lom­bo vil se etter fle­re be­vis på det­te, som den flot­te da­len som ble opp­da­get av MESSENGER.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.