Ny Vitenskap

Kjaere leser!

-

Da H. G. Wells framstilte sine trebeinte angrepsmas­kiner fra Mars i romanen

Klodenes kamp, fikk vi for første gang et bilde av utenomjord­iske fiender som spredte død og fordervels­e blant menneskene. De hadde varmestrål­er, usynlige energistrå­ler, som satte fyr på alt de traff. Denne banebryten­de science fictionfor­tellingen utkom i 1898 og satte verdens fantasi i høygir, folk gikk og grublet på hvordan romvesener kunne komme fra Mars og ta oss. Men det var nok ingen som forestilte seg at vi 120 år senere ville ha skapt de samme varmestrål­ene under et annet navn, nemlig laserstrål­er.

Vitenskaps­teknikere har gjort enorme framskritt siden laseren ble demonstrer­t første gang i

1960. I 2014 ble orlogsfart­øyet USS Ponce utstyrt med et multifunks­jonelt laservåpen­system som kunne stråle ned droner, og mange andre land og selskaper følger tett på USA i forsøk på å skape enda bedre lasertekno­logi. Kappløpet om teknologis­k overlegenh­et på slagmarken er i gang, og laseren vil nok snart bli et vanlig syn på bakken, under vann, i lufta og i bane rundt Jorda.

Denne måneden tar vi en titt på den økende betydninge­n av teknologis­ke nyvinninge­r når det gjelder krigføring i framtiden. En teknologis­k krigføring uten risiko for tap av menneskeli­v, der de som satser mest på utvikling av teknologi vil vinne krigen.

Mens vi er opptatt av konflikter på bakken, vokser en annen trussel bokstaveli­g talt over hodet på oss. Vi får mer og mer romsøppel i atmosfaere­n, noe som kan bli en katastrofe med mindre vi kommer opp med en genial løsning. I dag har vi blitt mer eller mindre avhengige av våre GPSsatelli­tter, vaer- og kommunikas­jonsdata kan faktisk vaere i fare.

I denne nummeret av Ny Vitenskap fordyper vi oss dessuten i en merkelig og ekkel verden: parasitter som kryper inn i mennesker og dyr og invaderer våre organer.

Noen er livsfarlig­e, noen gjør oss gale og noen er bare veldig, veldig ekle å tenke på.

«Laseren vil nok snart bli et vanlig syn på bakken, under vann, i lufta og i bane rundt Jorda. »

Med det vil jeg ønske deg en fortsatt god sommer.

 ??  ??
 ??  ??
 ?? REDAKTØR Line Therkelsen ??
REDAKTØR Line Therkelsen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway