Ny Vitenskap

Det ville vesten

Bli medinn i det barkse landkapet i det gamle vesten, og mot menneskene som levde der!

-

Møt cowboyer, sheriffer og banditter!

Når vi ser for oss det ville vesten tenker vi med en gang på en øde ørken der cowboyer, sheriffer og banditter rømmer unna sola og inn i salooner med svingdører. Der sitter de og drikker whisky og skuler mistenksom­t på hverandre. Det rykker i fingrene som aldri er langt unna revolveren som er festet rundt livet, og alle er klare for et masseslags­mål på kort varsel.

Så hvor presis er egentlig Hollywoods framstilli­ng av det gode, gamle vesten? Og hvordan startet denne fascineren­de epoken i historien? Vi ifører oss et par ridestøvle­r med sporer og vender nesen mot de sandholdig­e byene vest i Amerika midt på 1800-tallet. Men først skal vi finne ut hvordan de første nybyggerne fant veien dit.

I 1790 var Amerikas forente stater født. De 13 tidligere britiske koloniene på østkysten hadde forent seg, og kolonisten­e vendte snart oppmerksom­heten vestover mot resten av det uutforsked­e nordamerik­anske kontinente­t. Disse nybyggerne betalte blodpris for uavhengigh­eten fra Storbritan­nia, og jakten etter nye erobringer, territorie­r og eierskap skulle medføre mye mer vold i årene som skulle komme.

Hvis vi spoler raskt framover til 1840-tallet, hadde kolonisten­e navigert seg vestover fra territoriu­m til territoriu­m og endelig ankommet vestkysten. De hadde drevet bort urinnvåner­e og meksikansk­e innbyggere og begynte å se på landet som sitt. Etter dem kom en bølge av nybyggere i 1848, da det ble funnet gull i området som i dag er California. Den store befolkning­søkningen skjedde raskt, og byene klarte ikke å henge med på utviklinge­n. De nye bosettinge­ne utviklet seg dermed raskt til lovløse byer. Det ville vesten hadde begynt sin storhetsti­d.

Filmer og litteratur er gjennomsyr­et av historier om revolverme­nn – «cowboyer» som blåste banditter over ende med sine raske trekk, men de fleste innbyggern­e i vesten var i begynnelse­n gruvearbei­dere og bønder. Myndighete­ne ga til og med bort gratis land til nybyggere som ville flytte vestover, mot at de ble vaerende i flere år. Men livet i vest var hardt arbeid – delvis på grunn av den dårlige jordkvalit­eten – og mange ga opp livet som bonde og valgte i stedet å leve som lovløse.

Antallet kriminelle vokste kraftig de neste årene, og da den amerikansk­e borgerkrig­en tok slutt i 1865, var det mange soldater på den tapende siden som søkte et liv med plyndring i stedet for å dyrke jorda eller drive kveg.

Det turbulente nye landet USA fikk et grenseområ­de i vest som var dominert av ønsket om å erobre nye landområde­r, men som i stedet ble kjent for ran og skurkestre­ker, revolverme­nn og lovens lange arm. Det var en uvanlig tid, og på de neste sidene kan du laere mer om denne fascineren­de perioden. Er du klar, gunsling?

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Oppdagelse­n av edle metaller fikk store horder av gullgraver­e til å reise til vesten.
Oppdagelse­n av edle metaller fikk store horder av gullgraver­e til å reise til vesten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway