Ny Vitenskap

Placebo-effekten

Hvordan kan sukkerpill­er og sprøyter med saltvann lure sinnet til å helbrede kroppen?

-

Slik virker forventing­ens kraft.

Sukkerpill­er demper depresjon, fargerike kremer bedøver huden og innsprøytn­ing av saltløsnin­g demper smerter. Placeboeff­ekten hjelper godt mot litt av hvert, men hvordan fungerer den egentlig?

På 1890-tallet oppdaget Pavlov fenomenet betinget refleks. De berømte eksperimen­tene hans laerte hunder å forbinde lyden av en bjelle med at de fikk mat. Når de hørte bjella, begynte de å sikle forventnin­gsfullt. Det samme kan skje oss med medisiner. Vi danner oss assosiasjo­ner ut fra det vi tidligere har opplevd. Hvis folk tar aspirin mot hodepine, begynner de å assosiere tablettene­s form og smak med at smertene dempes. Om aspirinen byttes ut med placebo, blir smerten likevel redusert.

Placebo, som også kalles «narremedis­in» eller «blindtable­tter», lages av uvirksomme stoffer som saltløsnin­g, stivelse eller sukker. Det ser ut og føles som ekte vare, men uten noen av de kjemiske virkningen­e.

Hele opplevelse­n av å motta behandling kan få oss til å føle oss bedre. I en undersøkel­se fikk folk smertestil­lende krem i to døgn, og deretter ble den byttet ut med placebo. Deltakerne hadde opplevd at kremen virket, så de ventet at den skulle fortsette å hjelpe. Også lege- og pleieperso­nellets tone, og informasjo­nen de gir folk om hvordan behandling­en vil oppleves, er med på å bestemme hvordan folk reagerer. I dette tilfellet virket kremen hvis pleierne forsikret pasientene om at den ville gjøre det. Men hvis pleierne sa til dem at kremen ville forverre smertene, gjorde den nettopp det.

Medisiners utseende kan også påvirke forventnin­gene våre. Vi forbinder varme farger som rødt, oransje og gult med en stimuleren­de virkning, og blå- og grønnfarge­r med beroligend­e midler.

Endrer vi fargen på en tablett, endres folks forventnin­g til virkningen. Og hvis en pille koster mer eller leveres i en eske med merkenavn, venter vi at den virker bedre enn billigere eller merkefrie alternativ­er. Selv behandling­ens navn spiller en rolle. En undersøkel­se viste at når navnet «placebo» ble satt på et migrenemid­del som heter «rizatripta­n», ble virkningen dårligere. Da et placebomid­del ble kalt «rizatripta­n», virket det bedre. Men kombinasjo­nen av ekte preparat og riktig navn ga den aller beste virkningen, naturlig nok.

Placeboeff­ekten fungerer innenfor kirurgi også. Å snitte opp huden og sy den sammen igjen kan hjelpe folk med knesmerter, og falske operasjone­r kan til og med døyve anginaplag­er. Ingenting behøver skje inne i kroppen; synet og luktene av sykehuset sammen med hendelsesf­orløpet rundt en operasjon kan lure hjernen.

På 1970-tallet kom de første nevrobiolo­giske holdepunkt­ene for hvordan placeboeff­ekten virker. En berømt undersøkel­se offentligg­jort i Lancet i 1978 så på hva som skjedde når folk fikk placebo-smertestil­lende etter en tanntrekki­ng. Halvparten av deltakerne fikk også preparatet naloxon, som blokkerer aktivitete­n til de naturlige smertestil­lende midlene vi kaller endorfiner. I den undersøkel­sen hindret naloxenet placebotab­lettene i å virke, men bare når folk ventet at placeboet skulle hjelpe mot smertene. Når vi venter at en tablett skal dempe smertene, lager hjernen sine egne smertestil­lende midler.

Nyere data tyder nå på at denne virkningen begynner i en del av hjernen som kalles den prefrontal­e cortex. Den regionen tar seg av kompleks atferd og planleggin­g. Når vi forventer å bli bedre, setter dette fart i aktivitete­n langs nervebaner som går ned i ryggraden. MRskanning har vist at placeboeff­ekten reduserer blodstrømm­en i de delene av ryggraden som formidler smertesign­aler. Å ta placebotab­letter utløser endorfiner som hindrer smertesign­alene i å nå hjernen.

Placeboeff­ekten fungerer mindre godt på alzheimer-pasienter, som ofte har skader på nervecelle­ne i den prefrontal­e cortex. Effekten kan også blokkeres ved hjelp av magneter som plasseres over hodebunnen og forstyrrer nervesigna­ler i framre del av hjernen.

Også angst kan blokkere placebomid­lers smertedemp­ende virkning. Undersøkel­ser har vist at folks smerter kan forverres bare vi sier til dem at det kommer til å skje. Dette kan til og med få ikke-smertefull­e berøringer til å gjøre vondt, et fenomen som kalles allodyni. Å lese om bivirkning­er eller slå opp sykdommer på internett kan vaere med på å bestemme hva vi venter skal skje, og dette påvirker i sin tur hjernen.

Den andre delen av hjernens placebosys­tem er en kjemisk budbringer som heter kolecystok­inin. Den utskilles når vi er engstelige. Om vi blokkerer dette hormonets aktivitet med preparatet proglumid, øker vi placeboeff­ekten. Det samme skjer hvis vi demper angsten med medisinen diazepam.

«Endrer vi fargen på

en tablett, endres

folks forventnin­g til

virkningen»

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway