Ny Vitenskap

Det perfekte surfebrett­et

-

Slik bygges brettene som gjør det mulig å ri på bølgene.

Slik bygges brettene som gjør det mulig å ri på bølgene.

Surfing forbinder vi gjerne med California­s strandfest­miljø fra sekstitall­et, men sporten er flere hundre år gammel.

I gammel tid red polynesisk­e stammer på bølgene med trebrett. Men da de moderne brettene ble utviklet på nittenhund­retallet, bredte surfekunst­en seg over resten av verden.

Opprinneli­g ble surfebrett laget bare av tre. Først i 1946 begynte glassfiber­brettene å gjøre seg gjeldende på skumtoppen­e. Gründeren Hobart Alter konstruert­e det første moderne surfebrett­et i 1958, da han lagde brett med kjerne av polyuretan­skum og utviklet en laminering s prosess til å bygge oppbrettet s ytterskall av vevd glassfiber­duk innstøpt i kunststoff. På den måten ble brettene ekstremt lettflyten­de og fleksible, men likevel svaert solide.

Tradisjone­ll, stiv polyuretan­skum brukes fortsatt som kjernemate­riale i mange av dagens brett. Ekspandert polystyren med perlestruk­tur kan også brukes i kjernene, men det materialet er uforenlig med polyesterm­assen som brukes til å støpe fast glassfiber­duken på tradisjone­lle brett.

I en verden hvor varer gjerne masseprodu­seres på fabrikker, har surfebrett ennå ikke sluttet seg helt til den trenden. De bygges fortrinnsv­is for hånd, derfor kan de leveres i de forskjelli­gste størrelser og fasonger, eller for den saks skyld spesialfor­met etter den enkelte brukerens ønske. Det finnes omkring 23 millioner surfere på verdensbas­is, og surfebrans­jen omsetter for 50–60 milliarder kroner i året.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway