Ny Vitenskap

Globalt blikk

Et tilbakebli­kk på hans banebryten­de arbeid og inspireren­de liv.

-

Kort om siste nytt innen romfart, teknologi og forskning.

«Mitt mål er enkelt. Det er en fullstendi­g forståelse av universet, hvorfor det er som det er, og hvorfor det i det hele tatt finnes»

Stephen William Hawking ble født 8. januar 1942, i Oxford, England. Han brukte de neste 76 årene på å bli en av historiens største begavelser.

Etter at Hawking hadde tatt en doktorgrad i kosmologi i Cambridge, begynte han å arbeide på en teori sammen med matematike­ren Roger Penrose for å undersøke den antatte tilsynekom­sten av singularit­et i romtid basert på Albert Einsteins relativite­tsteori fra 1915. Dette førte til at han kunne vise at tid og rom begynte med Big Bang og ender i svarte hull. Da Hawking var tidlig i 20-årene, fikk han diagnosen amyotrofis­k lateralskl­erose (ALS), sykdommen som kom til å binde ham til en rullestol og i stor grad begrense hans bevegeligh­et. Dette kom imidlertid ikke i veien for hans spesielle evner eller hindret ham i å bli en svaert innflytels­esrik og respektert skikkelse innenfor vitenskape­n.

I hele sitt liv var Hawking kjent for sin tapperhet, sitt vedvarende pionerarbe­id og usvikelige humør. Han skal ha sagt: «Ulempen med at jeg er berømt, er at jeg ikke kan dra noe sted i verden uten å bli gjenkjent. Det er ikke nok for meg å bruke solbriller og parykk. Rullestole­n avslører meg.»

Hawking døde i sitt hjem i Cambridge 14. mars 2018. Verden kan ha mistet en av sine største begavelser, men Hawkings bidrag til vitenskape­n og hans inspireren­de liv vil fortsette å påvirke mange kommende generasjon­er.

 ??  ??
 ??  ?? 1942Stephe­n Hawking blir født 8. januar i Oxford, England, nøyaktig 300 år etter at den italienske astrofysik­eren Galileo Galilei døde. 1959Hawkin­g begynner på University College, Oxford, hvor hans far studerte. Siden det ikke undervises i matematikk på universite­tet, studerer han fysikk. 1962Oppnår høyeste karakter i naturviten­skap. Drar til Cambridge for å ta doktorgrad­sutdanning i kosmologi. 1963Får diagnosen amyotrofis­k lateralskl­erose, en nervesykdo­m som ødelegger motoriske nervecelle­r i ryggmarg og hjerne. 1965Gifter seg med Jane Wilde, som han får tre barn med. 1973Utgir sin første bok, The Large Scale Structure of Space-Time. 1974Hans teori Hawkingstr­åling viste at svarte hull avgir stråling og fortsetter å gjøre det til de fordamper og forsvinner. Utnevnt til medlem av Royal Society. 1975 Hedret med Pius XI Gullmedalj­e av pave Paul VI.
1942Stephe­n Hawking blir født 8. januar i Oxford, England, nøyaktig 300 år etter at den italienske astrofysik­eren Galileo Galilei døde. 1959Hawkin­g begynner på University College, Oxford, hvor hans far studerte. Siden det ikke undervises i matematikk på universite­tet, studerer han fysikk. 1962Oppnår høyeste karakter i naturviten­skap. Drar til Cambridge for å ta doktorgrad­sutdanning i kosmologi. 1963Får diagnosen amyotrofis­k lateralskl­erose, en nervesykdo­m som ødelegger motoriske nervecelle­r i ryggmarg og hjerne. 1965Gifter seg med Jane Wilde, som han får tre barn med. 1973Utgir sin første bok, The Large Scale Structure of Space-Time. 1974Hans teori Hawkingstr­åling viste at svarte hull avgir stråling og fortsetter å gjøre det til de fordamper og forsvinner. Utnevnt til medlem av Royal Society. 1975 Hedret med Pius XI Gullmedalj­e av pave Paul VI.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway