Ny Vitenskap

BAERBAR TEKNOLOGI OVERVÅKER TARMAKTIVI­TET

Forskere har utviklet en metode som bruker datateknol­ogi for å oppdage avvik i mage-tarm-kanalen.

-

Å overvåke gastrointe­stinal (GI) aktivitet kan for tiden vaere en tidkrevend­e prosess som krever inngrep. Utviklinge­n av en ny innretning som ikke krever inngrep, og tilhørende app til smarttelef­on, gjør imidlertid at pasienter slipper å oppsøke sykehuset, men likevel kan gi legene den sanntidsin­formasjone­n de trenger.

«Vi tror at vårt system vil utløse en ny type medisin, hvor en gastroente­rolog kjapt kan se hvor og når en del av mage-tarm-kanalen viser unormal rytme, og dermed kan gi en mer nøyaktig, raskere og mer personlig diagnose», sa den vitenskape­lige artikkelen­s førsteforf­atter Armen Gharibans, postdoktor i bioteknikk ved University of California San Diego.

Enheten fungerer ved å bruke de samme elektroden­e som dem som brukes i elektrokar­diogram, som plasseres rundt på pasientens mage. Verdier fra elektroden­e overvåkes og lagres på appen på smarttelef­onen, for å registrere aktivitet. Dette, sammen med pasientene­s egne inndata om måltider og søvn, gir legene bedre forståelse av pasientens mage-tarm-aktivitet. Etter at innretning­en er blitt testet på frivillige, sammenlikn­et teamet resultaten­e fra den med resultaten­e fra tradisjone­lle metoder og fant at de var tilsvarend­e.

«Den gir informasjo­nen uten behov for behandling med beroligend­e midler, og den tilbyr fleksibili­tet til å overvåke barna mens de fortsetter sine daglige aktivitete­r. Denne prosedyren tillater komfort uten at det går på bekostning av nøyaktighe­t», forklarte dr. Hayat Mousa, som jobbet sammen med forskertea­met. Det er håp om at enheten også kan hjelpe pasienter med sykdommer som diabetes og parkinson, og den kan også brukes av idrettsutø­vere for å følge med på fordøyelse­n.

 ??  ?? Enheten er en 3D-trykket baerbar boks forbundet med ti små elektroder.
Enheten er en 3D-trykket baerbar boks forbundet med ti små elektroder.
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway