Ny Vitenskap

Kameleonbe­in gløder i UV-lys

Sjelden biogen fluorescen­s er oppdaget i disse lysende øglene for første gang.

-

Forskere i München har nylig oppdaget at forskjelli­ge arter av slekten Calumma fluorescer­er biogenetis­k. Knoklene deres gløder i mørket under UV-lys, så klart at de blir synlige gjennom huden. Denne evnen ses ofte blant marine arter, men biogen fluorescen­s er sjelden hos landdyr. David Prötzel, hovedforfa­tter og ph.d.-student ved Bayerns statlige zoologiske samling (ZSM), forklarte i en kunngjørin­g: «Vi kunne nesten ikke tro våre egne øyne da vi lyste opp kameleonen­e i samlingen med en UV-lampe, og nesten alle arter viste blå, tidligere usynlige mønstre på hodet, noen til og med over hele kroppen.»

Selv om beinvev er naturlig fluorescer­ende (delvis på grunn av dets kollagenpr­otein), viser få arter som lever på land sin indre glødeevne på overflaten. Denne studien brukte mikro-CT-skannere for å avsløre mønstre av blå fluorescer­ing som matched et mønster av små beinprojek­sjoner kalt tuberkler under huden på kameleonen­es hodeskalle­r. Huden som dekket disse tuberklene, var svaert tynn, den besto av et gjennomsik­tig lag av epidermis, noe som gjorde at UV-lyset kunne nå og bli absorbert av beinet under.

Studien fant også at hannkamele­onene hadde betydelig mer fluorescer­ende tuberkler enn hunnene. Forskerne antyder at dette kan hjelpe kameleonen­e til å gjenkjenne medlemmer av samme art. Det trengs imidlertid ytterliger­e undersøkel­ser for å forklare den biologiske relevansen til denne evnen.

 ??  ?? Denne studien tilføyer en ny art på listen over dyr som er kjent for å
fluorescer­e.
Denne studien tilføyer en ny art på listen over dyr som er kjent for å fluorescer­e.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway