Hold grønn­sa­ke­ne grøn­ne

Ny Vitenskap - - Forskning -

Når du leg­ger grønn­sa­ker i ko­ken­de vann, vil vann­bob­le­ne i grønn­sa­ke­ne eks­pan­de­re og gjø­re grønn­far­gen mer in­tens, men etter hvert vil den gå over til gult. Det er for­di mag­ne­si­um-io­net i plan­tens klo­ro­fyll byt­tes ut med ok­sy­gen når ko­kin­gen fri­gjør sy­rer i grønn­sa­ke­ne. For å hind­re at det skjer, må du re­du­se­re koke­ti­den, bru­ke mye vann for å spe ut sy­ren og ikke til­set­te ed­dik el­ler si­tron før du skal spi­se.

Plante­cel­le­ne er stapp­ful­le av klo­ro­plast, som inne­hol­der det grøn­ne pig­men­tet klo­ro­fyll.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.