Trae nå­le­ne med negle­lakk

Ny Vitenskap - - Forskning -

Å stik­ke en myk, fryn­se­te tråd gjen­nom et nål­øye kan va­ere en ut­ford­ring, men et glass negle­lakk gjør alt så mye enk­le­re. Negle­lakk inne­hol­der ni­t­ro­cel­lu­lo­se blan­det i en opp­løs­ning som for­dun­ster raskt, så når du tar en li­ten drå­pe på en­den av trå­den, vil lak­ken raskt dan­ne en glatt film over fib­re­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.