Gjør små­ka­ke­ne myke med brød

Ny Vitenskap - - Forskning -

Brød, ka­ker og cookies inne­hol­der fuk­tig­het som gjør om sti­vel­se fra krys­tal­ler til en ustruk­tu­rert gelé. Når fuk­tig­he­ten fjer­ner seg fra sti­vel­sen, blir de har­de og tør­re. Alt du tren­ger å gjø­re for å fris­ke opp ba­ker­va­re­ne, er å gjen­opp­ret­te den fuk­tig­he­ten. Det er bare å leg­ge den tør­re ka­ken i en pose sam­men med et styk­ke ferskt brød, så blir den myk og saf­tig på et blunk.

Sti­vel­sen i ka­ken blir om­gjort til sys­te­ma­tis­ke krys­tal­ler når de blir tør­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.