Ny Vitenskap

Hva skjer i hjernen under et migreneanf­all?

Forskerne vet fremdeles ikke helt hva som forårsaker kraftige migreneanf­all, men de antar at endrede nervesigna­ler og dårligere blodgjenno­mstrømning er noe av grunnen.

-

Forskerne vet ikke nøyaktig hva som er årsakene til migrene. Man vet imidlertid at det under migreneanf­all skjer en rekke endringer i hjernen. Avanserte undersøkel­ser av hjernen viser at under et anfall er både den elektriske aktivitete­n i hjernecell­ene og blodgjenno­mstrømning­en i hjernen endret. Dagens kunnskap heller mot at det er den endrede aktivitete­n i hjernecell­ene som er den underligge­nde årsaken til migrene, og at forstyrrel­sene i blodgjenno­mstrømning er et resultat av dette.

Tidligere trodde man at anfallene startet med kraftige sammentrek­ninger av blodkarene, etterfulgt av smertefull­e utvidelser av karene. Dette kunne så forårsake endringer i nervesigna­lene. Nyere forskning tyder på at anfallet begynner med at bølger av svekkede elektriske nervesigna­ler langsomt beveger seg fra bakhodet og framover. Dette skjer i overflaten av hjernen (hjernebark­en). De endrede nervesigna­lene fører til at blodgjenno­mstrømning­en først reduseres, og senere øker. Sannsynlig­vis er det den reduserte blodgjenno­mstrømning­en som forårsaker aurafasen.

Enkelte studier tyder på at migrenepas­ienter har lavere mengde av et kjemisk stoff som kalles serotonin i deler av hjernen, i alle fall under anfallene. Lite serotonin kan gjøre at blodårene utvider seg ekstra mye, og serotoninl­iknende stoffer – triptaner – er blant de mest effektive medisinene mot migreneanf­all.

Kilde: Norsk helseinfor­matikk (NHI)

 ??  ?? Smertene kan skyldes at bølger av svekkede elektriske nervesigna­ler i hjernebark­en
hindrer blodgjenno­mstrømning­en.
Smertene kan skyldes at bølger av svekkede elektriske nervesigna­ler i hjernebark­en hindrer blodgjenno­mstrømning­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway