Ny Vitenskap

LOV OG ORDEN I DET VILLE VESTEN

Sheriffer, dusørjeger­e og omreisende dommere oppretthol­dt lov og orden.

-

Hvis det andre grunnlovst­illegget i den amerikansk­e grunnloven – som beskriver retten til å baere våpen – skal laere oss noe, er det at amerikansk­e borgere gikk gjennom store deler av historien uten et etablert rettssyste­m. Dette var spesielt tydelig i det gamle vesten, der nybyggerne for det meste måtte ta loven i egne hender. Det at de selv kunne spille rollene som dommer, jury og bøddel førte til en helt unik og farlig form for rettferdig­het.

Nybyggerne måtte først gjennomfør­e den strie reisen til de vestlige områdene og finne de potensiell­e skattene som lå der, og byene og nybyggerom­rådene begynte snart å vokse kraftig. En by som opprinneli­g var befolket kun av gullgraver­e og bønder, ble raskt et hjem for store flokker med nye gruvearbei­dere og handelsmen­n.

Kriminalit­eten steg ubønnhørli­g i takt med den økende befolkning­en, og tyveri, barslagsmå­l og skyteduell­er ble raskt mer vanlig. I mangelen på et strukturer­t rettssyste­m var det mange nybyggerom­råder som selv dømte lovbrytern­e, og korrupsjon var utbredt. Det virket som om lov og rett også måtte ta den strevsomme reisen mot vestkysten.

Etter hvert ansatte de mer etablerte koloniene egne sheriffer og marshaler for å ta seg av lov og orden. Disse mennene fengslet fylliker og bråkmakere og sporet opp de mer beryktede lovbrytern­e ved hjelp av innbyggern­e. For å tiltrekke seg disse dusørjeger­ne satte lovens menn opp plakater med bilde av de etterlyste og utlovet en rikelig belønning for en rømling som ble fanget «død eller levende».

De mest berømte skurkene var verdt enorme summer – Jesse James var f.eks. verdt 5000 dollar, noe som var en enorm sum på den tiden.

Hvis de ble tatt i live, ble skurkene av og til presentert for omreisende dommere som kom fra naboområde­ne for å oppretthol­de lov og orden. Disse tjenesteme­nnene var ganske forskjelli­ge fra dagens dommere, og de foretrakk uformelle rettssaker. Dommere som satte beina på skrivebord­et og tygget og spyttet tobakk, var ikke uvanlig, og det var akseptert oppførsel for en lovens mann. Og den bisarre praksisen sluttet ikke der. I grenseområ­dene i vest, der penger var mangelvare, ble de velstående partene bøtelagt hvis de ble funnet skyldige i noe kriminelt. Ved minst ett tilfelle måtte den skyldige parten betale med varme klaer til dommeren og marshalen! Penger og vold dominerte i det ville vesten, kanskje enda mer enn i dag.

 ??  ??
 ??  ?? Gambling, spesielt kortspille­t
Faro, var populaert i saloonene.
Gambling, spesielt kortspille­t Faro, var populaert i saloonene.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway