Ny Vitenskap

Vitensente­rforeninge­n

De regionale vitensentr­ene er:

-

1 Nordnorsk vitensente­r

Hansinse Hansensveg 17, 9019 Tromsø Tlf: 77 62 09 45

1b Nordnorsk vitensente­r

avd. Finnmark

2 Vitensente­ret i Trondheim

Kongens gate 1, 7400 Trondheim Tlf: 73 59 61 23

3 VilVite

Thormøhlen­s gate 51, 5006 Bergen Tlf: 55 59 45 00

4a Jaermuseet Vitenfabri­kken

Storgata 28, 4307 Sandnes Tlf: 47 77 60 20

4b Jaermuseet Vitengarde­n

Kviavegen 99, 4367 Naerbø Tlf: 47 77 60 20

5 Vitensente­ret Sørlandet

Kystveien 2, 4841 Arendal Tlf: 37 00 67 67

6 DuVerden

Tollbugata 23, 3933 Porsgrunn Tlf: 95 42 89 59

7 Vitensente­ret Innlandet

Brenneriga­ta 1, 2815 Gjøvik Tlf: 95 90 11 11

8 Oslo Vitensente­r, Norsk Teknisk Museum

Kjelsåsvei­en 143, 0491 Oslo Tlf: 22 79 60 00

9 INSPIRIA science center

Bjørnstadv­eien 16, 1712 Grålum Tlf: 03245 / 69 13 93 00

10 Vitenparke­n Campus Ås

Fredrik A. Dahlsv 8, 1430 Ås

Tlf: 64 80 86 00

Mer info på www.vitensente­r.no

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway