Ca­na­da har utenom­jor­dis­ke inn­sjø­er

Ny Vitenskap - - Ti Kule Ting -

To inn­sjø­er som lig­ger un­der is­bre­er i ca­na­disk Ark­tis, kan va­ere lik dem man ven­ter å fin­ne un­der is­over­fla­ten på Ju­pi­ters måne Euro­pa. De ny­lig opp­da­ge­de inn­sjø­ene be­fin­ner seg un­der 550–750 me­ter med is og vil måt­te inne­hol­de høye ni­vå­er av salt for å for­bli fly­ten­de ved en tem­pe­ra­tur som ikke over­sti­ger –10,5 gra­der cel­si­us.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.