Smi­di­ge bryn bi­dro til at vi ut­vik­let oss

Ny Vitenskap - - Ti Kule Ting -

Fors­ke­re fra Uni­ver­sity of York, Stor­bri­tan­nia, har frem­satt en teori om at det å ha be­ve­ge­li­ge øye­bryn for­bed­ret kom­mu­ni­ka­sjons­ev­ne­ne til tid­li­ge men­nes­ker. And­re ho­mi­nin-ar­ter had­de mye stør­re øye­bryns­ryg­ger, mens mo­der­ne men­nes­ker ut­vik­let glat­te­re pan­ner med mer syn­li­ge øye­bryn. Man tror at det hjalp oss til å dan­ne stør­re grup­per for­di vi da kun­ne ut­tryk­ke og tol­ke sub­ti­le fø­lel­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.