For mye sit­ting er ska­de­lig for hjer­nen

Ny Vitenskap - - Ti Kule Ting -

I en for­stu­die av 35 voks­ne i al­de­ren 45–75 fant fors­ke­re fra UCLA, USA, ut at de som til­brak­te flest ti­mer sit­ten­de, vis­te en tendens til å ha tyn­ne­re medi­al tem­po­rallapp, som kan va­ere for­bun­det med kog­ni­tiv til­bake­gang el­ler til og med de­mens.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.