Mala­ria kan få men­nes­ker til å luk­te bed­re for mygg

Ny Vitenskap - - Ti Kule Ting -

En ny­lig stu­die har fun­net at å bli smit­tet av Plas­mo­di­um-pa­ra­sit­ter kan for­and­re kropps­luk­ten og gjø­re deg mer at­trak­tiv for mygg. Det er ikke kjent nøy­ak­tig hva som for­år­sa­ker den­ne end­rin­gen, men opp­da­gel­sen bi­drar til å for­kla­re hvor­dan den livs­tru­en­de syk­dom­men kan spre seg så lett. Hun­ner av Anop­he­les-mygg kan ba­ere og over­fø­re pa­ra­sit­te­ne til dyre- og men­neske­ver­ter, så det å va­ere mer til­truk­ket av dem som er smit­tet, øker sann­syn­lig­he­ten for syk­doms­over­fø­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.