De fi­re mest van­li­ge

Ny Vitenskap - - Forskning -

Si­nu­sitt­hode­pine (bi­hule­hode­pine)

Kom­mer of­test i for­bin­del­se med en in­fek­sjon, og opp­står når slim blok­ke­rer bi­hu­le­ne og skaper økt trykk på beg­ge si­der av ne­sen og over øyne­ne.

Spen­nings­hode­pine

Spen­nings­hode­pi­nen slår til på beg­ge si­der av ho­det og gir en stram fø­lel­se. Man an­tar at den opp­står i for­bin­del­se med stress, mus­kel­spen­nin­ger og de­hydre­ring.

Mi­gre­ne

Den kjenne­teg­nes av en in­tens, pul­se­ren­de smer­te på den ene si­den av ho­det. Mi­gre­ne kan på­vir­ke sy­net og føre til kval­me el­ler føl­som­het for lyd og lys.

Kla­se­hode­pine

Kla­se­hode­pi­nen på­vir­ker ett øye og kjenne­teg­nes av kraf­ti­ge smer­ter, tett nese og økt tåre­pro­duk­sjon. Den har en tendens til å kom­me igjen gang etter gang.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.