Ny Vitenskap

Forebyggen­de migrenebeh­andling

-

Kiroprakto­rbehandlin­g

Kiroprakto­rbehandlin­g med kiroprakti­sk leddkorrig­ering (leddknekki­ng) av rygg og nakke har vist seg å forebygge migreneanf­all. Migrene og hodepine kan ofte bli trigget av stramme ledd og muskler i nakken, derfor kan behandling av nakkeledd vaere effektivt.

Betablokke­re

Disse medisinene har tradisjone­lt sett blitt brukt til å behandle angina og høyt blodtrykk. Det har blitt oppdaget at disse medisinene i noen tilfeller kan forebygge migreneanf­all.

Topiramat

Denne medisinen brukes for å behandle epilepsi, men den har også vist seg å kunne redusere anfall av migrene. Topiramat er ikke passende for alle. Spesielt gravide eller kvinner som vurderer å bli gravid, bør informeres om uheldige bivirkning­er.

Amitriptyl­in

Dette er et antidepres­siv som også har vist seg å forebygge migrene. Denne medisinen er også uegnet for personer med visse sykdommer.

Akupunktur

Ifølge retningsli­njene til NICE vil cirka 10 behandling­er med akupunktur over 5 til 8 uker vaere med på å redusere migreneanf­all og intensitet. De som har effekt, bør fortsette regelmessi­g med denne behandling­en.

Botoxinjek­sjon

Nervegifte­n botulinum kan injiseres inn i spesifikke punkter i hodet og nakkeområd­et og lammer musklene i en periode. Denne type injeksjon skal kun utføres av spesialist­er.

Vitaminer og kosttilsku­dd

Flere vitaminer og mineraler har vist seg å forebygge migrene. Magnesium, koenzym-Q10 og riboflavin har alle vist seg å kunne redusere migreneanf­all.

Andre behandling­sformer som kan hjelpe: Transkrani­ell magnetisk stimulerin­g (TMS)

Dette er relativt ny migrenebeh­andling. Det kan både redusere intensitet­en og hyppighete­n av migreneanf­all. Metoden går ut på at magnetiske signaler sendes gjennom huden i pannen. Det er ikke helt klart hvordan dette fungerer, så derfor anbefales det at kun hodepinesp­esialist utfører denne behandling­en. Metoden er helt smertefri.

Transkutan elektrisk nervestimu­lering

Det er økende bevis for at TENS-behandling reduserer både migreneanf­all og smerter. Denne behandling­sformen er trygg og enkel å bruke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway