Ny Vitenskap

HVORFOR ER RYDDING AV ROMSØPPEL VIKTIG

Romsøppel kan gå fra å vaere en plage til et dødelig missil hvis det blir forlatt i bane rundt Jorda.

-

Kessler-syndromet

Teorien kalt Kessler-syndromet antyder at hvis for mye romsøppel går i bane rundt Jorda, kan en kollisjon føre til en kjedereaks­jon av kollisjone­r etter som flere søppelbite­r treffer hverandre.

Høye hastighete­r

Selv små biter på størrelse med et malingsfla­k kan forårsake skade på satellitte­r fordi de reiser med så høye hastighete­r, så det må gjøres forsøk på å begrense dette søppelet.

Nedfallssø­ppel

Noen romsøppelb­iter kan nå Jorda, for eksempel biter av NASAs fallende Skylab i 1979. Jo mer romsøppel som er i bane, desto større er sjansen for at dette skjer.

Dødelige baneomløp Hvis romsøppel får lov til å samle seg opp i bestemte baner, kan det gjøre disse banene ubrukelige, da søppelbite­ne vil utgjøre for stor risiko for nye satellitte­r.

Det kan treffe ISS Astronaute­ne om bord på ISS må hele tiden vaere på vakt etter romsøppel. Hvis noe oppdages, blir stasjonen flyttet, og i noen tilfeller vil astronaute­ne forberede seg til å evakuere.

Satellittk­ollisjoner

Å etterlate større, døde satellitte­r i bane risikerer at de kolliderer med andre satellitte­r, for eksempel da en gammel russisk satellitt kolliderte med en fungerende amerikansk satellitt i 2009.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway