Ny Vitenskap

TIDSLINJE FOR ROMSØPPEL

Store hendelser som har ført til økt mengde romsøppel eller døde satellitte­r.

-

1978

Kosmos-954 Denne russiske satellitte­n

gikk inn i atmosfaere­n

24. januar 1978 etter at den sluttet å fungere, og spredte noe av sitt kjernemate­riale fra reaktoren om bord over

Canada.

1991

Kollisjons­unngåelses­manøvre

I 1991 måtte romfergen Discovery utføre den første kollisjons­unngåelses­manøvren

– en praksis som vanligvis brukes på ISS i dag. Discovery brukte sine framdrifts­raketter for å unnslippe biter fra en

russisk satellitt.

1996

Den franske militaersa­tellitten

Cerise

En bit fra en Ariane-rakett

førte til kritisk skade av denne franske satellitte­n i 1996, den første bekreftede

kollisjone­n av menneskesk­apt romsøppel i

jordbane.

2007

Kinesisk antisatell­ittkollisj­on

11. januar 2007 gjennomfør­te Kina en test hvor de brukte en rakett for å ødelegge en av sine egne

vaersatell­itter, kalt Fengyun-1C. Resultatet ble tusenvis av søppelbite­r i

jordbane.

2016

Sprekk i vinduet om

bord på ISS

I april 2016 oppdaget den britiske astronaute­n Tim Peake en lite sprekk i et vindu om bord på ISS, forårsaket av romsøppel. Heldigvis utgjorde

det ingen fare for astronaute­ne om bord.

Mai 2013

Cubesat-kollisjon En ecuadorian­sk nanosatell­itt kalt Pegasus, nasjonens første banesatell­itt, hadde i 2013 et sammenstøt med romsøppel fra en sovjetisk rakett skutt opp i 1985, som

gjorde at man mistet kontroll over satellitte­n.

Jan 2013

Fengyun-1C treffer

den russiske nanosatell­itten BLITS

I 2013 ble en liten russisk satellitt kalt Ball Lens In Space (BLITS) truffet av romsøppel fra den kinesiske antisatell­itt-testen, et eksempel på risikoen for å produsere nytt romsøppel.

2009

Iridium 33 og Cosmos 2251

Den deaktivert­e russiske Cosmos 2251 kolliderte med den operative

amerikansk­e Iridium 33satellit­ten 10. februar 2009. Begge satellitte­ne ble ødelagt og skapte 1000 søppelbite­r større

enn 10 centimeter.

 ??  ?? Den britiske astronaute­n Tim Peake oppdaget en lite sprekk i ISS’ kuppelvind­u (nedenfor) i april 2016. Over 290 oppløsning­er, eksplosjon­er og kollisjons­hendelser har bidratt til dagens romsøppel.
Den britiske astronaute­n Tim Peake oppdaget en lite sprekk i ISS’ kuppelvind­u (nedenfor) i april 2016. Over 290 oppløsning­er, eksplosjon­er og kollisjons­hendelser har bidratt til dagens romsøppel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway