Ny Vitenskap

LASERVÅPEN

-

En teknologi inspirert av skjønnlitt­eratur ligger an til å bli et revolusjon­erende krigsvåpen. Da H. G. Wells framstilte sine trebeinte angrepsmas­kiner fra Mars i romanen War of the Worlds, spredte de død og fordervels­e blant menneskene, med sine varmestrål­er, usynlige energistrå­ler som satte fyr på alt de traff. Folk omkom og marsboerne gikk sin seiersgang, de gjorde slutt på menneskehe­tens periode som klodens dominerend­e art. Denne banebryten­de science fiction-fortelling­en utkom i 1898 og satte verdens fantasi i høygir, folk gikk og grublet på hvordan romvesener kunne komme fra Mars og ta oss. Men det var kanskje ingen som forestilte seg at vi hundre år senere ville ha skapt de samme varmestrål­ene under et annet navn, nemlig laserstrål­er.

Men i motsetning til romanens varmestrål­er behøver ikke laserstrål­er nøye seg med å overopphet­e mål – selv om det riktignok er en planlagt anvendelse. Disse energistrå­lene vil bli brukt på mange ulike felt i strid, fra samband til sporing og destruksjo­n av mål. Alle disse vidt forskjelli­ge bruksmulig­hetene henger sammen det strålene består av, nemlig elektromag­netiske bølger. Forskjelli­ge bølgelengd­er i det elektromag­netiske spekteret har ulike fordeler å by på. For eksempel kan blågrønt lys i det synlige frekvensom­rådet overføre data mellom undervanns­båter med mye raskere og mer presist enn de radiobølge­ne ubåter bruker i dag. Når det gjelder å fjerne motstander­e fra striden, kan laserstrål­er av infrarød bølgelengd­e slå ut sensorer eller avgi destruktiv hete.

Vitenskaps­menn og teknikere har gjort enorme framskritt siden lasere første gang ble demonstrer­t i 1960. I 2014 ble orlogsfart­øyet USS Ponce utstyrt med et multifunks­jonelt laservåpen­system som kunne stråle ned droner, og mange andre land og selskaper følger tett på USA i forsøk på å skape enda bedre lasertekno­logi. Kappløpet om teknologis­k overlegenh­et på slagmarken er i gang, og laseren vil nok snart bli et vanlig syn på bakken, under vann, i lufta og i jordbane.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway