Ny Vitenskap

«Mens du leser dette, lirker en hunnlarve kalt sacculina seg mot en hannkrabbe et eller annet sted i verden»

Hils på naturens nifseste gratispass­asjerer – disse kan få hvem som helst til å grøsse.

-

Inni kroppen din, liggende på lur i hunden eller katten din, kanskje myldrende i maten din finnes det utspekuler­te organismer som lever livet og overlever på bekostning av andre. Fra ormer til virus, insekter til fugler – parasitter finnes overalt i verden, med like mange forskjelli­ge karakteris­tika og adferdsmøn­stre som de er i antall.

Parasitter er blitt blant verdens mest fryktede organismer, og dette skyldes delvis det faktum at de har enestående overlevels­esevne. Deres bemerkelse­sverdige livssyklus er noe av det mest unike og intelligen­te vi vet om på planeten vår. Du er neppe klar over de sjofle intensjone­ne til disse mikroskopi­ske eklingene som manipulere­r sine uvitende verter til å skaffe mat, ly eller et sted for å klekke ut sitt avkom.

Mens de fleste «bare» er en ulempe for sine verter (tross alt tjener de på å holde oss i live), kan noen av dem ødelegge verten sin totalt. Noen trives på steder som er for fiendtlige til at annet liv kan konkurrere med dem. Dette kan de gjøre fordi de har utviklet komplekse og smarrte mekanismer slik at de kan endre vertens fysiologi eller anatomi. De kan for eksempel invadere vertsorgan­ismen ved å utmanøvrer­e immunforsv­aret eller ta over vertens hjerne.

Parasitter finner bosted og naering ved å snike seg inn i kroppen til ofrene sine gjennom for lite stekt kjøtt eller forurenset vann, eller ved å ligge i bakhold og vente på sit livs sjanse.

Enten de tygger i seg vitale organer eller utsletter hjernemass­e, lever parasitter blant oss og forsyner seg for eksempel av huden vår. De minner oss om at du ikke må vaere stor for å vaere mektig. Her blir du kjent med de ekleste krypene.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway