Ny Vitenskap

Genmodifis­erte organismer

Hvordan og hvorfor manipulere­r forskerne genetisk informasjo­n?

-

En organisme har titusenvis av proteiner, og genmodifis­ering er prosessen der noen av disse blir overført fra en organisme til en annen.

Naturen har faktisk gjort dette i tusenvis av år. Noen typer søtpoteter har for eksempel et gen fra bakterier som introduser­te seg selv i potetens genom. Forskerne utviklet så en måte der de kunne gjøre det med vilje.

Det første patentet for en genetisk konstruert organisme var manipuleri­ng av en bakterie. Den ble utviklet i 1971 av Ananda Chakrabart­y, en indiskamer­ikansk biolog. Bakterien ble modifisert til å like råolje, slik at den kunne vaere med på å rense opp oljesøl, enten ved å absorbere oljen eller bryte den ned.

Forskerne bestemmer hvilke egenskaper de vil introduser­e i en organisme, for eksempel motstandsk­raft mot tørke eller evne til å produsere vitaminer.

Når de analyserer den genetiske koden, kan de finne ut nøyaktig hvilken del av DNA-koden i genet som er interessan­t, og velge enzymer som kutter ut den delen de trenger. Så endrer de genomet i en plante ved å bruke en bakterie kalt Agrobacter­ium tumefacien­s.

Denne bakterien går naturlig inn i plantenes celler ute i naturen.

Noen få, spesifikke gener blir så fjernet fra bakteriens plasmid, en rund, genetisk struktur som kan reproduser­e seg selv og som overføres på tvers av bakterier. Denne delingen gir et linjeforme­t stykke DNA som kodes kun for instrukser om kopiering og cellefunks­jon.

For å danne det nye «rekombinan­te plasmidet» blandes det aktuelle, oppdelte genet, det linjeforme­de mottakende DNAet og enzymDNA-ligasen sammen, og det integrerer det nye genet.

Cellene dyrkes og kan produsere frø for å formere seg. Avkommet vil arve det kunstige genet (transgenet), selv om det ikke er synlig.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway