Ny Vitenskap

60 sekunder på skolebenke­n

EN 60 SEKUNDERS INNFØRING I HVORDAN VARME KOMMER SEG FRA A TIL B.

-

BAKGRUNN

Universet består av materie og energi, og universets utallige partikler er alltid i bevegelse. Du kan måle denne bevegelsen med et termometer. Temperatur­en forteller deg den gjennomsni­ttlige kinetiske energien, altså bevegelses­energien. Jo mer partiklene beveger seg, desto høyere blir temperatur­en.

Varme er overføring av denne energien fra ett sted til et annet. Hvis en gjenstand føles varm, er det fordi det overføres energi til kroppen din. Dette kan skje på tre måter: varmeledni­ng, konveksjon og stråling. Denne forståelse­n av varme utviklet seg på 1800-tallet og erstattet mange av de nå utgåtte teoriene som ble foreslått før den.

KORT FORTALT

Varmeledni­ng er overføring av varme gjennom faste stoffer som følge av partiklene­s bevegelse.

Varmeenerg­ien overføres ved bevegelse, og hvis partiklene som beveger seg kolliderer med hverandre, utveksler de litt energi. Metaller er spesielt gode til å overføre varme fordi de har frie elektroner som kan bevege seg inne i metallet og ta varmeenerg­i med seg.

Konveksjon foregår i vaesker. Når vaesker og gasser varmes opp, beveger partiklene seg raskere. Dette får den varme vaesken til å ekspandere og bli mindre tett og stige over den kaldere vaesken. Etter hvert som den kaldere vaesken blir oppvarmet, ekspandere­r den og stiger, og når det varme vaesken avkjøles, kontrahere­r den og faller. Dette skaper konveksjon­sstrømmer.

Alle objekter avgir også infrarød stråling. Jo høyere temperatur­en er, jo mer stråling slippes ut. Disse elektromag­netiske bølgene kan bevege seg gjennom vakuum, slik at varme overføres til og med i verdensrom­met.

OPPSUMMERI­NG

Varme er overføring av energi ved ledning eller konveksjon, som begge involverer partikler, eller ved stråling, en prosess som involverer elektromag­netiske bølger, og som kan bevege seg gjennom vakuum.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway