Ny Vitenskap

Kampen mot migrene

Intens hodepine. Kvalme. Synsforsty­rrelser. Lys- og lydsensiti­vitet. Hele 15 prosent av oss sliter med migreneanf­all som kan vare i dagevis. Heldigvis er det hjelp å få.

-

Alle som har et familiemed­lem med migrene, vet hvor hemmende lidelsen kan vaere, og ikke bare for den personen som er syk. Anfallene preger dagliglive­t i stor grad og kan vare i flere dager.

Så mange som 15 prosent er rammet. Det betyr at cirka 750 000 nordmenn i perioder settes ut av spill med smerter som gjør at de ikke klarer å gå på jobb eller utføre hverdagsli­ge gjøremål.

Dette er migrene

Et migreneanf­all er ikke det samme som en skikkelig vond hodepine. Den intense hodepinen ledsages av andre symptomer og plager som kvalme, oppkast, synsforsty­rrelser eller sensitivit­et for lys eller lyd.

Varigheten av hvert anfall vil kunne variere fra fire timer til tre dager. Er du virkelig uheldig, kan migreneanf­allet vare lenger enn tre dager i strekk, men dette er veldig sjelden.

Noen kan vaere plaget av flere migreneanf­all i uken, mens andre kun får migrene hvert tredje år.

Til tross for at migrene verken er en livsfarlig sykdom eller forkorter levealdere­n, vil lidelsen kunne bidra til å redusere livskvalit­eten betrakteli­g for den som er syk og for familien. Kronisk migrene vil også påvirke det sosiale og arbeidsliv­et til den rammede. Ifølge Verdens helseorgan­isasjon er hodepine den tredje vanligste årsaken til uførhet i verden.

Migrene klassifise­res i to hovedgrupp­er: migrene uten aura (også kalt vanlig migrene) og migrene med aura (ofte kalt klassisk migrene).

Migrene med aura

Omtrent en tredel av dem som har migrene vil få symptomer på aura før migreneanf­allet. Migreneaur­a skjer stort sett før et migreneanf­all, men det kan også skje både under og etter selve anfallet.

Den vanligste auraen er synsforsty­rrelser, og prikking eller nummenhet i fingre, ansikt, lepper, tunge eller føtter. Noen får problemer med å prate slik at de snakker snøvlete. Andre former for aura er svimmelhet, stiv nakke og, veldig sjelden, besvimelse.

Symptomer på migrene

De vanligste symptomene på migrene er en intens, trykkende og dunkende hodepine som oftest oppleves i panne, tinning eller den ene siden av hodet, ofte etterfulgt av kvalme, oppkast og økt irritasjon ved lukter og lyder. Ofte vil intensitet­en av den trykkende hodepinen bli verre ved bevegelse.

Andre vanlige symptomer kan vaere at du får dårlig konsentras­jon, at du blir kald eller varm, svetter mer og at du må oftere på toalettet for å urinere. Alle disse symptomene kan skje både før, under og etter et migreneanf­all.

Noen kan oppleve å få magesmerte­r og løs mage i forbindels­e med slike anfall. Det er ikke uvanlig å føle seg sliten i to til tre dager etter et slikt anfall av migrene.

Årsaker til migrene

Det er usikkert hva som er de eksakte årsakene til migrene, men mye tyder på at gener spiller en stor rolle. Migrene ser ut til å ofte ramme flere medlemmer i samme familie.

Det forskes mye på å finne ut hvilke gener og spesielt kombinasjo­nen av disse som er mest avgjørende i å utløse migrene.

Kvinner er betydelig mer utsatt for å bli rammet av migrene enn menn. Det er

«Noen får problemer med å prate slik at de

snakker snøvlete»

faktisk så mye som tre ganger så vanlig for kvinner å få migrene, og dette skyldes sannsynlig­vis hormonelle årsaker. Ofte får kvinner mer migrene i dagene før, under og etter menstruasj­on. I tillegg vil noen kvinner oppleve å få mer migreneanf­all etter å ha endret p-pille fra et merke til et annet. Dette kan du selv gjøre for å forebygge migrene Den beste måten å forebygge anfall på er å unngå det som trigger migreneanf­all

(se faktaramme­r). Sørg også for stabil og god søvn, og reduser stress ved å bruke avspenning­steknikker og ikke ta på deg for mange oppgaver. Spis regelmessi­ge måltider med sunn og variert mat, og pass på at du drikker tilstrekke­lig, slik at du ikke blir dehydrert. Vaer i fysisk aktivitet med jevnlig trening, dette vil også hjelpe deg med å holde blodsukker­et stabilt, men pass på at du ikke trener for hardt hvis dette trigger anfall.

Bruk en hodepineka­lender som du fyller ut ukentlig, slik at du og behandlere­n din får et godt verktøy til å identifise­re hva som trigger migreneanf­all, og hva som hjelper til med å redusere anfallene.

Behandling av migrene De aller fleste med migrene får god effekt av å legge seg i et mørkt og kaldt rom under et anfall. Hvis du klarer å sove litt, vil dette også ofte kunne redusere intensitet­en av migreneanf­allet en god del. Er du veldig kvalm, kan det også virke som hodepinen roer seg ned etter at du har kastet opp.

Det finnes ulike reseptfrie, smertestil­lende medisiner som kan ha effekt, i tillegg til migrenemed­isiner og andre reseptbela­gte medisiner. Før du starter eller slutter å ta slike migrenemed­isiner, er det viktig at du gjør dette i samråd med fastlege, nevrolog eller en migrenespe­sialist. Ved Kim Orderud, Kiroprakto­r MNKF ved Ullevål Kiroprakto­rklinikk Kilder: Global Burden of Disease Survey 2010, Internatio­nal Headache society, Aleksander Chaibi v/ Akershus Universite­tssykehus, NICE: National Institute for health and care excellence, Cochrane.

 ??  ??
 ??  ?? Kvinner er betydelig mer utsatt for å bli rammet av migrene enn menn.
Kvinner er betydelig mer utsatt for å bli rammet av migrene enn menn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway