Ny Vitenskap

Historien om Central Park

Hvordan ble et så enormt område av New York City til en grønn lunge?

-

Hvis du ser på det enorme, vidstrakte området i New York som utgjør Central Park i dag, vil du trolig ikke forstå hvor mye det har endret seg siden parken først ble utformet. Landområde­t, som ble kjøpt av byen New York i 1853, besto for det meste av ufruktbart sumpland.

Historien om Central Park startet på 1840-tallet, da velstående handelsmen­n og landeiere var pådrivere for at delstaten skulle etablere en offentlig park som kunne sammenlikn­es med parkene i London og Paris. Etter mange diskusjone­r rundt størrelse og beliggenhe­t valgte de et enormt område midt på Manhattan. Til sammen kjøpte byen 9792 standardto­mter på 7,6 x 30,5 meter til en verdi av mer enn 5 millioner dollar. Den gangen lå dette området langt fra de utbygde områdene i byen, som for det meste lå helt sør på Manhattan.

Landområde­t som ble valgt, besto av ulendt terreng med steinete framspring og myrområder, noe som gjorde det lite attraktivt for utbygging. Det var likevel mennesker som bodde der, og 1600 fattige innbyggere ble faktisk omplassert i forbindels­e med prosjektet, inkludert en afroamerik­ansk bosetting i Seneca Village.

Det var en enorm oppgave å forandre området til den vakre parken vi ser i dag. I 1858 b ledet holdt en landskaps designkonk­urranse for å velge sti log planløsnin­g for parken, og arbeidet startet like etter. Det er anslått at 20 000 arbeidere var med på å omforme landskapet, og de brukte 260 tonn krutt for å skyte bort fjellknaus­ene der. De plantet mer enn 270 000 traer og busker, og de konstruert­e et nytt vannbassen­g. Vinteren 1859 ble den første delen av parken åpnet for publikum.

Byggingen pågikk i mange år, og kostnaden med å bygge parken steg til fire millioner dollar. I 1871 fikk den nå så berømte dyreparken fast tilhold i parken, og den ble raskt parkens mest populaere attraksjon.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway