NY­HE­TE­NE I TALL

Ny Vitenskap - - Globalt Blikk -

2/3

av alle bri­ter fø­ler seg urea­li­sert, i hen­hold til en fersk stu­die

£ 7 mill.

Be­lø­pet som kaffe­kje­den Star­bucks lo­ver å bru­ke for å ut­vik­le gjen­vinn­ba­re og kom­pos­ter­ba­re kop­per.

2000

An­tal­let So­ler (Mars-da­ger) Cu­rio­sity-ro­ve­ren har va­ert på Den røde pla­ne­ten, per

22. mars 2018

0

Det fin­nes dess­ver­re ikke len­ger noen mann­li­ge nord­li­ge hvi­te nes­horn igjen på Jor­da.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.