Hydro­gen­eks­po­ne­ring

Ny Vitenskap - - Forskning -

Bok­sta­ve­ne pH be­tyr at noe er hydro­gen­eks­po­nert (en­gelsk: power of Hydro­gen). Ska­la­en vi­ser meng­den hydro­ge­nio­ner (H+) i en opp­løs­ning og må­ler sur­hets­grad el­ler base­grad i en opp­løs­ning, med pH-ver­di­er på 0–14. Null er sva­ert surt, og 14 er sva­ert ba­sisk. Et stoff midt på ska­la­en med en pH på 7 blir klas­si­fi­sert som nøy­tralt, si­den det inne­hol­der likt an­tall mot­satt la­de­de io­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.