Hva er egent­lig «søvn» som dan­nes i øye­kro­ken?

Ny Vitenskap - - Hjernefyll -

Det kal­les rhe­um, og det er en kom­bi­na­sjon av vann­ak­tig slim og ol­je­te mei­bom. Om da­gen er det med på å hol­de øyet fuk­tig og rent, og hind­rer at det tør­ker ut el­ler at rusk set­ter seg i øyet. Det vas­kes som of­test bort når man blun­ker, men om nat­ten kan det sam­le seg i øye­kro­ken og i øye, vip­pe­ne. Der tør­ker det og blir til den vel­kjen­te, gul­far­ge­de «søv­nen».

Slim og olje byg­ger seg opp i øye­kro­ken vår nårvi so­ver.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.