De nye di­no­sau­re­ne

Ny Vitenskap - - Globalt Blikk -

I de førs­te 100 mil­lio­ner åre­ne på Jor­da tror man at våre patte­dyr­for­fed­re var natt­dyr for å unn­gå kon­flikt med rovdi­no­sau­rer og and­re kon­kur­ren­ter. Det var først etter masse­ut­ryd­del­sen av di­no­sau­re­ne at patte­dy­re­ne kun­ne be­ve­ge seg ut av mør­ket og inn i dags­ly­set. Det ba­net vei for de ak­ti­vi­tets­mønst­re­ne men­nes­ket og and­re patte­dyr vi­ser i dag.

Si­den den men­nes­ke­li­ge ak­ti­vi­te­ten sta­dig øker og vår til­stede­va­er­el­se tru­er patte­dy­re­nes leve­sett, kan det fak­tisk se ut som vi blir den nye grup­pen rov­dyr som tvin­ger de pels­kled­de dy­re­ne tilbake inn i mør­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.